Op microniveau

Details doen er toe! Mijn oog is scherp; ik zie meer dan de automatische spellingcontrole van uw tekstverwerker. Denk bijvoorbeeld aan het aaneenschrijven van woorden, het consequent doorvoeren van de juiste interpunctie, het correct gebruik van termen en afkortingen, de d’s of t’s en wel of geen tussen-n. Dit soort verbeteringen is essentieel voor een heldere en effectieve tekst. Appeltje-eitje voor mij!

Op macroniveau

Het redigeren van uw gehele tekst is maatwerk. Ik let dan op stijl, opbouw en structuur. Denk aan lijdende vorm, naamwoordconstructies en woordherhaling. Ook kijk ik of de boodschap die u met uw tekst voor ogen hebt, helder overkomt. Dan kom ik met aanpassingen en ideeën. De ene keer gebruik ik uw woorden, maar dan in een andere volgorde, de volgende keer kies ik andere woorden met een vergelijkbare betekenis. Vaak is het een combinatie.

Zo werkt het:


Redigeren
1

Stap 1

Uw wensen voorop

U laat mij de te redigeren tekst zien, geeft aan of u dat op micro- of op macroniveau wilt en licht uw wensen toe. Dit kan middels een gesprek via Skype, telefoon of via e-mail.


Redigeren
2

Stap 2

Heldere afspraken

Ik zet alle gemaakte afspraken in de offerte, met ook het prijs- en termijnvoorstel. Tussentijdse aanpassingen en terugkoppelingen zijn altijd mogelijk; deze verwerk ik naderhand iedere keer schriftelijk. Wanneer u de offerte schriftelijk bevestigd heeft, ga ik aan de slag. Op deze wijze weet u wat u kunt verwachten en starten we een prettige samenwerking.


Redigeren
3

Stap 3

Aan de slag

Ik ga aan de slag met het doorvoeren van de correcties en herschrijvingen. Vervolgens ontvangt u de uitwerking en indien gewenst volgt er een ronde wijzigingen. Het eindresultaat is een heldere effectieve tekst die stroomt!

Bent u geïnteresseerd, dan redigeer ik kosteloos een bladzijde op proef en krijgt u een indruk van mijn werk. Als dat bevalt, gaan we zakelijk verder.

Bent u geïnteresseerd, dan redigeer ik kosteloos een bladzijde op proef en krijgt u een indruk van mijn werk. Als dat bevalt, gaan we zakelijk verder.