Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Woordgieter kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Woordgieter, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Woordgieter verstrekt. De Woordgieter kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– UW IP-adres

Waarom de Woordgieter gegevens nodig heeft

De Woordgieter verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Woordgieter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang de Woordgieter gegevens bewaart

De Woordgieter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Woordgieter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Woordgieter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Woordgieter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Woordgieter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft dit privacy-beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van de Woordgieter gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Woordgieter te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Woordgieter heeft hier geen invloed op. De Woordgieter heeft Google geen toestemming gegeven om via de Woordgieter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@woordgieter.nl. De Woordgieter zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Woordgieter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Woordgieter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Woordgieter op via ellen@woordgieter.nl. De Woordgieter is te bereiken via onderstaande gegevens.