TekstschrijvenEen tekst schrijf ik niet zomaar 1, 2, 3. Eerst probeer ik te achterhalen wat de precieze boodschap is en voor wie die bedoeld is. Voor kinderen bijvoorbeeld is het taalgebruik nou eenmaal anders dan voor volwassenen. Tijdens de intake met de klant kom ik achter de antwoorden op veel vragen.

Vervolgens gaat het om het onderwerp: daarover lees ik mezelf zoveel mogelijk in. Ik gebruik alle materiaal dat voorhanden is (internet, boeken, tijdschriften), alles wat ik maar kan vinden. Dat neem ik op in mijn hoofd en samen met de aantekeningen begin ik te schrijven. Dan schaaf, schaaf, schaaf ik totdat ik vind dat alles lekker loopt.

Bij een interview maak ik heel veel aantekeningen, later werk ik ze uit. Ik puzzel met woorden, ik giet ze in een tekst die stroomt; ik zorg ervoor dat het één geheel wordt. Met logische samenhangen in prettig leesbare zinnen.

Klanten TekstschrijvenRedigerenHerschrijven van artikelen, manuscripten, folders, presentaties, beleidsnotities, rapporten en websites. Ik let dan op het juiste gebruik van leestekens, de woordvolgorde in de zin en de structuur van de hele tekst (volgorde van de alinea’s). Ik zorg ervoor dat het een logisch geheel is en dat de tekst gaat stromen.

Ook redigeerde/corrigeerde ik of maakte ik manuscripten persklaar. Hieronder de namen van de uitgeverijen voor wie ik dat deed.

Klanten RedigerenUitgeverijen

Correctie/persklaar maken

 
  • Ellen interviewde mij op een heel prettige manier en stelde goede vragen. Het artikel gaf goed weer waar ik me mee bezig houd en dat heeft ze in één keer verwoord. Dat vereist bijzondere kwaliteiten en daarom kan ik deze woordgieter van harte aanbevelen.
    Georgine Mol
    Natuurgeneeskundig therapeut bij Molendier
  • Ellen schreef een gastblog voor onze website. Dat deed ze uitstekend, zeker vanwege de toevoeging van het persoonlijke deel.  
  • Ik schrijf een boek over projectmanagement. Ellen redigeert elke keer een hoofdstuk. Daarna leest het beter en voelt het nog steeds als mijn tekst. Kortom prima werk.

  • Ellen is heel persoonlijk in haar contact, ze draagt veel waardevolle ideeën aan en heeft taal echt in haar vingers.